Potechco - Phần mềm quản lý nông trại kiểu mới

Dựa vào thế mạnh của Poseidon là nắm rõ quy trình nuôi trồng, đặc thù ngành cũng như khả năng chuyên môn về ngành CNTT cùng kinh nghiệm quản lí số liệu,  công ty đã đưa ra sản phẩm đầu tiên – Potechco là ứng dụng quản lý nông trại kết hợp giao diện game.

Tính năng

Giao diện kiểu mới
Giao diện theo hình thức game nông trại nhưng vẫn đảm bảo quản lý số liệu

Quản lý trực tuyến
Dữ liệu được lưu trữ trực tuyến nên việc quản lý sẽ không bị gián đoạn và đảm bảo an toàn dữ liệu

Hệ thống nhắc nhớ và đề xuất
Hệ thống sẽ đề xuất lượng thức ăn phù hợp, phác đồ trị bệnh, FCR,.... và nhắc nhớ các tác vụ hàng ngày

Tính năng

Hệ thống báo cáo
Các báo cáo được tinh chỉnh phù hợp với việc dễ tiếp cận hơn cho người sử dụng, đầy đủ các báo cáo như chi phí, doanh thu, FCR, lợi nhuận,..

Liên kết đối tác
Với hệ thống các đối tác từ thu mua, thức ăn, thuốc thủy sản sẽ giúp người sử dụng dễ tìm đầu ra
1