(vasep.com.vn) Mới đây Trung Quốc đã công bố các quy định mới về giấy Chứng thư vệ sinh(HC) cho các công ty thủy sản xuất khẩu sang Trung Quốc. Các doanh nghiệp có thể tiếp tục sử dụng các giấy HC hiện có cho đến

[caption id="" align="aligncenter" width="728"] Mang cá bị tổn thương do kí sinh trùng[/caption] Sử dụng chiết xuất lá cúc mui trong chế độ ăn uống sẽ kích thích sức đề kháng của cá rô phi đối với lây nhiễm của ký sinh trùng sán lá

- Chất lượng và dòng chảy của sông Tiền và sông Hậu (sông Cửu Long - ĐBSCL) thích hợp cho việc nuôi cá bè - Yếu tố thuận lợi về nguồn thức ăn, nguồn giống tự nhiên - Kinh nghiệm nuôi bè được tích lũy

Những năm gần đây, bệnh gan thận mủ (GTM) hoành hành trên cá tra gây thiệt hại lớn cho bà con nông dân, thậm chí nhiều trường hợp tỷ lệ hao hụt trong nuôi cá tra thương phẩm lên đến 50%. Nguyên nhân chính dẫn

[caption id="attachment_3353" align="alignnone" width="1024"] Anh một trong 10 thị trường nhập khẩu thủy sản lớn nhất của Việt Nam, thị phần thủy sản xuất khẩu của ta tại thị trường này năm 2020 đạt hơn 4% (năm 2015 đạt 1,03%).[/caption] Thủy sản Việt Nam sẽ

[caption id="attachment_3340" align="aligncenter" width="714"] Một trại nuôi ếch ở Thái Lan.[/caption] Một báo cáo mới đây được đăng trên Thefishsite đã dự báo rằng nghề nuôi ếch sẽ phát triển trong những năm tới, bài báo cáo còn cung cấp những tiến bộ về dinh

1