(vasep.com.vn) Mới đây Trung Quốc đã công bố các quy định mới về giấy Chứng thư vệ sinh(HC) cho các công ty thủy sản xuất khẩu sang Trung Quốc. Các doanh nghiệp có thể tiếp tục sử dụng các giấy HC hiện có cho đến

(TSVN) - Năm 2020, dịch COVID-19 diễn ra căng thẳng trên toàn cầu đã tác động rõ rệt lên hoạt động giao thương thuỷ sản của Việt Nam. Khó khăn này được dự báo vẫn kéo dài sang năm 2021, thế nhưng , cơ hội

(vasep.com.vn) Theo thống kê cập nhật nhất của ITC, 9 tháng đầu năm 2020, tổng giá trị nhập khẩu sản phẩm cá thịt trắng của EU giảm 2.52% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, giá trị nhập khẩu một số sản phẩm cá

(TSVN) - Vào mùa đông, nhiệt độ xuống thấp ảnh hưởng sức khoẻ của thuỷ sản nuôi. Do đó, cần có những biện pháp chăm sóc hợp lý để thuỷ sản phát triển tốt, tránh các thiệt hại xảy ra. Ao chưa thả nuôi Ao

(vasep.com.vn) Ngày 01/01/2021, Chính phủ đã ban hành hai Nghị quyết: 01 và  02 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và về tiếp tục

(vasep.com.vn) Tính đến hết tháng 11/2020, Anh vẫn là thị trường "sáng chói" trên bức tranh XK cá tra Việt Nam. Tổng giá trị XK cá tra sang thị trường này đạt 6-.15 triệu USD, tăng hơn 48% so với cùng kỳ năm trước. Riêng

1